SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

برگزاری کلاس ها

پنجشنبه 15 خرداد 1399
بازدید: 1256 بار

اطلاع رسانی برگزاری کلاس های روز یک شنبه 18 خرداد 99 با توجه به شروع کلاس ها در سال جديد

همراهان گرامی 
کلاس روباتيک گروه های 29804405 و 19704410 و 29804005 کودک و 19901004 نوجوان روز يکشنبه مورخ 18 خرداد 99 تشکيل می گردد، بنابراين از مخاطبين گروه های آموزشی فوق تقاضا می شود در ساعت اعلام شده  حضور به هم رسانيد.
واحد آموزش