SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

کليه فرآيند بهداشتی بعد از اتمام هر کلاس سريعا اجرا و کلاس برای پذيرش گروه بعدی آماده می شود (همراه با تصاوير)

یکشنبه 18 خرداد 1399
بازدید: 1537 بار

همراهان گرامی بعد از اتمام هر کلاس آموزشی و قبل از شروع کلاس جديد کليه ميزها و لوازم ضدعفونی مجدد می گردد

از آنجا که در مدت زمان کلاس مخاطبين به ميز، صندلی، لوازم و ابزارآلات در اختيار خود دست می زنند و جهت اطمينان بيشتر از عدم انتقال بيماری از يک مخاطب به ديگران (در صورت آلوده بودن يک مخاطب) بعد از اتمام کلاس جاری و قبل از شروع کلاس بعدی، کليه ابزارآلات جمع آوری و ابزارآلات جديد برای گروه دوم قرارداده شده و در عين حال ميز و صندلی ها نيز ضدعفونی می شوند.