SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

اطلاعیه اتمام کلاس های تیر ماه 1401

چهار‌شنبه 15 تیر 1401
بازدید: 173 بار

به اطلاع شما عزیزان می رساند کلیه کلاس هایی که در اردیبهشت و خرداد ماه شروع شده است اتمام آنها در تیر و مرداد ماه می باشد.

اتمام کلاس های موسسه اسپروز در نیمه دوم تیر ماه 1401 از پانزدهم  لغایت  سی و یکم  به شرح زیر است:

کد گروه 10101110 – مورخ 1401.04.15 – (چهارشنبه ) ساعت 14:00 الی 15:00

کد گروه 10101111 – مورخ 1401.04.16 – (پنجشنبه ) ساعت 8:15 الی 9:45

کد گروه 10101112 – مورخ 1401.04.16 – (پنجشنبه ) ساعت 9:45 الی 11:15

کد گروه 10101048 – مورخ 1401.04.20 – ( دوشنبه ) ساعت 17:30 الی 19:00

کد گروه 10101107 – مورخ 1401.04.20 – ( دوشنبه ) ساعت 14:30 الی 16:00

کد گروه 20101031 – مورخ 1401.04.21 – (سه شنبه ) ساعت 14:00 الی 15:30

کد گروه 20101044 – مورخ 1401.04.23 – (پنجشنبه ) ساعت 8:45 الی 10:00

کد گروه 10101118 – مورخ 1401.04.24 – ( جمعه ) ساعت 11:00 الی 12:30

کد گروه 10101119 – مورخ 1401.04.24 – (جمعه ) ساعت 12:30 الی 14:00

کد گروه 10101120 – مورخ 1401.04.24 – ( جمعه ) ساعت 14:00 الی 15:30

کد گروه 10101121 – مورخ 1401.04.26 – ( یکشنبه ) ساعت 15:00 الی 16:00

کد گروه 10101122 – مورخ 1401.04.26 – ( یکشنبه ) ساعت 16:00 الی 17:15

کد گروه 10101123 – مورخ 1401.04.26 – ( یکشنبه ) ساعت 17:15 الی 18:30

کد گروه 10101124 – مورخ 1401.04.26 – ( یکشنبه ) ساعت 18:30 الی 19:45

کد گروه 10101125 – مورخ 1401.04.28 – (سه شنبه ) ساعت 15:30 الی 17:00

کد گروه 10102028 – مورخ 1401.04.28 – ( سه شنبه ) ساعت 17:00 الی 18:30

کد گروه 20101104 – مورخ 1401.04.29 – (چهارشنبه ) ساعت 15:00 الی 16:30

کد گروه 10101116 – مورخ 1401.04.30 – ( پنجشنبه ) ساعت 17:15 الی 18:45

کد گروه 10102007 – مورخ 1401.04.30 – (پنجشنبه ) ساعت 13:45 الی 14:45

کد گروه 20101118 – مورخ 1401.04.30 – ( پنجشنبه ) ساعت 10:00 الی 11:15

کد گروه 20101119 – مورخ 1401.04.30 – (پنجشنبه ) ساعت 11:15 الی 12:30

کد گروه 20101120 – مورخ 1401.04.30 – (پنجشنبه ) ساعت 17:15 الی 18:30

کد گروه 20101121 – مورخ 1401.04.30 – ( پنجشنبه ) ساعت 14:45 الی 16:00

کد گروه 20101110 – مورخ 1401.04.31 – ( جمعه ) ساعت 18:30 الی 19:45

کلیه والدینی که کلاس های فرزندشان در این تاریخ ها به پایان می رسد می توانند ضمن هماهنگی قبلی  با واحد آموزش موسسه، ثبت نام ترم جدید را انجام دهند.