SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

معرفی اسپروز

اسپروز در زبان ايران باستان به معنای سپيد روز و يا روز روشن می باشد که در لغتنامه استاد علامه دهخدا نيز به آن اشاره شده است اين نام در کتاب شاهنامه فردوسی به کوهی منتصب شده است که در نزديکي ری وجود دارد و نيز نام درياچه ای در روسيه (که ظاهرا بخشی از سرزميني است که در گذشته نچندان دور جزء سرزمين ما ايرانيان بوده است) می باشد.

اسپروز در سال 1384 هجری شمسی مصادف با 6-2005 ميلادی با هدف انجام فعاليت های علمی، پژوهشی در زمينه تخصصی روباتيک بعنوان يک موسسه دانش بنيان در ايران تاسيس شد و طي فعاليت دوازده ساله خود در زمينه توليد انواع روبات هاي صنعتي و آموزشي و همچنين آموزش اين علم به علاقه مندان سنين مختلف توانست ضمن بدست آوردن موفقيت هاي بزرگي چون عنوان کارآفرين برتر، کسب موفقيت در مقالات متعدد ISI، ثبت 17 اختراع در زمينه روباتيک، کسب عنوان غرفه برتر ملي و اعزام به نمايشگاه های بين المللی از طرف دفتر فناوری های رياست جمهوری و دريافت مجوز برگزاري دوره هاي روباتيک از سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و بسياري عناوين ديگر، يکي از موسسه های دانش بنيان پيش رو در زمينه روباتيک باشد.