SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

شرایط پذیرش نمایندگی

 1. شرايط اعطاي نمايندگي:
  1. درخواست کننده بايد فرم "درخواست نمايندگی" را تکميل نمايد (چنانچه درخواست کننده يک مجموعه حقوقی باشد ارايه مدارک حقوقی الزامی است.
  2. عقد قرارداد با موسسه آموزشی اسپروز.
  3. دفتر يا محل کسب مناسب در شهرستان مورد درخواست براي نمايندگي را داشته باشد. 
  4. زمينه فعاليت در يکي از حوزه هاي نرم افزار ، IT يا ديگر زمينه هاي مرتبط با زمينه فعاليت آموزشگاه اسپروز باشد.
  5. فعال باشد.
 2. تعهدات نمايندگي فروش:
  1. عدم سوء استفاده از نام، اعتبار و محصولات شرکت بين المللي اسپروز و نام  آموزشگاه اسپروز در هيچ زماني. 
  2. فروش محصولات و ارائه خدمات دريافتي از طرف آموزشگاه اسپروز را مطابق قيمت اعلام شده از طرف آموزشگاه اسپروز انجام دهد.
  3. مسئوليت صحت کليه مدارک ارائه شده، درستي فرمهاي تکميلي و مطالب مربوطه برعهده دريافت کننده نمايندگي مي باشد.
 3. تعهدات موسسه اسپروز:
  1. ارايه لوح نمايندگی جهت نصب در ديد عموم
  2. پشتيبانی از نمايندگی ها بر اساس رزومه 10 ساله و امکان استفاده از سوابق موسسه توسط نمايندگی جهت جلب نظر مراکز و افراد.
  3. آموزش مربیان و کادر اداری و فروش و صدور کارت ويژه برای آنها ضمن درجه بندی آنها (ويژه نمايندگی های فعال).
  4. پشتيبانی و تامين قطعات و محصولات در موعد مقرر.
  5. ارايه فايل اصلی و باز (open Source) انواع تبليغات مورد نياز جهت ترويج و گسترش کار.
  6. ارايه گواهينامه معتبر به مخاطبين و دانش پژوهانی که از طرف نمايندگی به موسسه معرفی می شوند.
  7. عدم اعطاي نمايندگي ديگر در آن شهرستان و محدوده فعاليت نمايندگی در صورت پذيرش نمايندگي انحصاري.
 4. نحوه همکاري:
  1. قيمت خريد محصول و فروش آن توسط نمايندگي، از طرف آموزشگاه اسپروز بطور رسمي اعلام مي شود.
  2. در صورت درخواست محصول و تجهيزات، بعد از ارائه شماره فيش بانکي و تعيين ميزان درخواست از طرف نماينده، محصولات و تجهيزات درخواست شده تحويل مي گردد.
 5. مدارک لازم جهت اعطاي نمايندگي:
  1. تکميل فرم درخواست نمايندگي.
  2. روزنامه رسمي ممهور به مهر شرکت و کپي اساسنامه (يا جواز کسب). 
  3. کپي شناسنامه و کارت ملي مدير عامل شرکت.
  4. کپي و اصل شناسنامه و کارت ملي نماينده معرفي شده از طرف شرکت بهمراه دو قطعه عکس 4*3 جديد.

شما می توانيد ضمن تکميل درخواست خود فرم مربوطه را دانلود و ضمن تکميل آن در کنار ديگر مدارک مورد درخواستی هنگام عقد قرارداد نمايندگی به موسسه ارايه نماييد