SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

اطلاعیه اتمام کلاس های خرداد ماه 1401

یکشنبه 08 خرداد 1401
بازدید: 199 بار

به اطلاع شما عزیزان می رساند کلیه کلاس هایی که در فروردین ماه و اردیبهشت ماه 1401 شروع شده است تا آخر خرداد ماه به پایان می رسد که بصورت هفتگی به اطلاع شما بزرگواران می رسد.

 اتمام کلاس های موسسه اسپروز در هفته دوم خرداد ماه از هفتم لغايت سیزدهم  به شرح زیر است:

 1. کد گروه 10101049   مورخ 1401.03.08     (یکشنبه ) ساعت 14:00 الی 15:00
 2. کد گروه 10101047    مورخ 1401.03.09     (دوشنبه) ساعت 16:00 الی 17:30
 3. کد گروه 20101036     مورخ1401.03.09      (دوشنبه) ساعت 17:15 الی 18:30
 4. کد گروه 20101037     مورخ1401.03.12     (پنجشنبه) ساعت 11:15 الی 12:30
 5. کد گروه 20101038   مورخ 1401.03.12     (پنجشنبه) ساعت 13:30 الی 14:45
 6. کد گروه 20101040  مورخ 1401.03.12     (پنجشنبه) ساعت 14:45 الی 16:00
 7. کد گروه 20101043  مورخ 1401.03.12     (پنجشنبه) ساعت 10:00 الی 11:15
 8. کد گروه 20101045       مورخ 1401.03.12     (پنجشنبه) ساعت 17:15 الی 18:30
 9. کد گروه 20101102       مورخ 1401.03.12     (پنجشنبه) ساعت 13:45 الی 14:45
 10.  کد گروه 20101047       مورخ1401.03.13       ( جمعه ) ساعت 12:15 الی 13:30
 11. کد گروه  20101050      مورخ1401.03.13       (جمعه ) ساعت 16:15 الی 17:30
 12. کد گروه 20101051     مورخ 1401.03.013      ( جمعه ) ساعت 17:30 الی 17:3
 13. کد گروه 10101044 مورخ1401.03.12 (پنجشنبه) ساعت 18:45 الی 20:15


کلیه والدینی که کلاس های فرزندشان در این تاریخ ها به پایان می رسد می توانند ضمن هماهنگی قبلی واحد آموزش موسسه، در هفته دوم خرداد ماه ثبت نام ترم بعد را انجام دهند.