SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

اطلاعیه اتمام کلاس های خرداد ماه 1401

چهار‌شنبه 08 تیر 1401
بازدید: 183 بار

به اطلاع شما عزیزان می رساند کلیه کلاس هایی که در فروردین ماه و اردیبهشت ماه 1401 شروع شده است تا آخر خرداد ماه به پایان می رسد.

اتمام کلاس های موسسه اسپروز درنیمه دوم خرداد ماه از سیزدهم لغايت سی ویکم  به شرح زیر است:

  1. کد گروه 10101113 - مورخ 1401.03.19 -  (پنجشنبه) ساعت 12:30 الی 13:45
  2. کد گروه 10101051 - مورخ 1401.03.25 - (چهارشنبه) ساعت 17:15الی 18:30
    کد گروه 20101105  - مورخ1401.03.26 - (پنجشنبه) ساعت 16:00الی 17:15


  1. کد گروه 10101052 - مورخ1401.03.27 - (جمعه) ساعت 17:00 الی 18:30
  2. کد گروه 20101048  - مورخ 1401.03.27 - (جمعه) ساعت 13:30 الی 14:30
  3. کد گروه 20101049 - مورخ 1401.03.27 - (جمعه) ساعت 14:30 الی 15:30

  1. کد گروه 10101056 - مورخ 1401.03.3 - (سه شنبه) ساعت 14:30 الی 15:30
  2. کد گروه 10101106 - مورخ 1401.03.31 - (سه شنبه) ساعت 18:30 الی 20:00
  3. کد گروه 20004415  - مورخ 1401.03.31 - (سه شنبه ) ساعت 18:30الی 19:45کلیه کلاس هایی که در نیمه دوم خرداد ماه به اتمام رسیده است پس از ثبت نام مجدد در هفته اول تیر ماه آغاز می گردد.