SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

اطلاعیه اتمام کلاس های مرداد ماه 1401

یکشنبه 09 مرداد 1401
بازدید: 172 بار

به اطلاع شما عزیزان می رساند کلیه کلاس هایی که در خرداد و تیرماه شروع شده است اتمام آنها در مرداد و شهریور ماه می باشد.

اتمام کلاس های موسسه اسپروز در نیمه اول مرداد ماه 1401 از یکم لغایت پانزدهم به شرح زیر است:


کد گروه  20101107     مورخ 1401.05.03     (دوشنبه)     ساعت 17:15 الی 18:30
کد گروه 20101116     مورخ 1401.05.03      (دوشنبه)     ساعت 18:30 الی 19:45
کد گروه 20101111     مورخ 1401.05.07      (جمعه )          ساعت 17:30 الی 18:30
کد گروه 20101114     مورخ 1401.05.07      (جمعه )          ساعت 12:15 الی 13:30


کد گروه 10101126    مورخ 1401.05.09      (یکشنبه )     ساعت 14:00 الی 15:00
کد گروه 10101109    مورخ 1401.05.10      (دوشنبه )     ساعت 16:00 الی 17:30
کد گروه 20101033    مورخ 1401.05.10      (دوشنبه )     ساعت 13:00 الی 14:15
کد گروه 20101053    مورخ 1401.05.12      (چهارشنبه)  ساعت 18:00 الی 19:30
کد گروه 10101117    مورخ 1401.05.13     (پنجشنبه )    ساعت 18:45 الی 20:15 


کد گروه 10102008     مورخ 1401.05.13     (پنجشنبه )     ساعت 12:30 الی 13:45 
کد گروه 20101112    مورخ 1401.05.14     ( جمعه )             ساعت 16:15 الی 17:30 
کد گروه 20101113    مورخ 1401.05.14     ( جمعه )             ساعت 14:30 الی 15:30 

کلیه والدینی که کلاس های فرزندشان در این تاریخ ها به پایان می رسد می توانند ضمن هماهنگی قبلی  با واحد آموزش موسسه، ثبت نام ترم جدید را انجام دهند.