SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

اطلاعیه اتمام کلاس های مهر ماه 1401

چهار‌شنبه 30 شهریور 1401
بازدید: 286 بار

به اطلاع شما عزیزان می رساند کلیه کلاس هایی که در مرداد و شهریور ماه شروع شده است اتمام آنها در مهر و آبان ماه می باشد

اتمام کلاس های موسسه اسپروز در نیمه اول مهر ماه 1401 از یکم لغایت پانزدهم به شرح زیر است:

کد گروه 20101122 – جمعه مورخ 1401.07.01 – ساعت 13:30 الی 14:30  

کد گروه 20102017 – جمعه مورخ 1401.07.01 – ساعت 17:30 الی 18:30

کد گروه 20102020 – جمعه مورخ 1401.07.01 – ساعت 16:15 الی 17:30

کد گروه 20102022 – جمعه مورخ 1401.07.01 – ساعت 14:30 الی 15:30


کد گروه 20102014 – چهارشنبه  مورخ 1401.07.06 – ساعت 18:15 الی 19:45

کد گروه 10102209 – چهارشنبه مورخ 1401.07.06 – ساعت 15:00 الی 16:00

کد گروه 10102029 – پنجشنبه مورخ 1401.07.07  – ساعت 18:45 الی 20:15  

کد گروه 20102204 – پنجشنبه مورخ 1401.07.07 – ساعت 12:30 الی 13:30

کد گروه 10102031 – یکشنبه مورخ 1401.07.10 – ساعت 16:00 الی 17:00

کد گروه 20102203 – سه شنبه مورخ 1401.07.12 – ساعت 18:30 الی 19:45


کد گروه 10102038 – پنجشنبه مورخ 1401.07.14 – ساعت 09:30 الی 11:00

کد گروه 10102208 – پنجشنبه مورخ 1401.07.14 – ساعت 14:45 الی 15:45

کد گروه 10103003 – پنجشنبه مورخ 1401.07.14 – ساعت 15:45 الی 17:15

کد گروه 10102035 – جمعه مورخ 1401.07.15 – ساعت 17:00 الی 18:30

کلیه والدینی که کلاس های فرزندشان در این تاریخ ها به پایان می رسد می توانند ضمن هماهنگی قبلی  با واحد آموزش موسسه، ثبت نام ترم جدید را انجام دهند.