SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

انتقادات و پیشنهادات


همراهان گرامی، سروران عزيز، موسسه آموزشی اسپروز به پاس اعتماد شما شعار "حق با مشتری است" را سرلوحه خدمات خود قرار داده و اذعان می نمايد که انتقادات و پيشنهادات شما همراهان گرامی می تواند روزهای روشنتری را برای فرزندان اين سرزمين فراهم آورد، به شما اطمينان داده می شود که در کوتاه ترين زمان ممکن مطلب مطروحه شما بررسی و اقدام مقتضی در اين خصوص انجام خواهد شد.لطفا نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را مرقوم فرمایید:
*
*
*
PAM-CAPTCHA-GENERATOR