SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

ایده و طرح

بازی شغل و حرفه کودکان است. آن ها در بازی تخیلات خود را بکار می گيرند تا بتوانند خود را با شخصيت های مختلف داستان های کودکانه وقف دهند، آنها تلاش می کنند مشاهدات خود را تجربه کنند و یاد بگيرند، از آنجا که یادگیری لازمه رشد انسان ها می باشد بنابراين مهارت ورزيدن و سعی در کسب تجارب می تواند کودک را توانمند سازد.

مهارت ورزی خود يک هنر است که اگر درکنار بازی انجام شود می تواند اوقات فراغت خوبی را برای کودکان فراهم آورد که در آن "يادگيری با علاقه" نيز وجود خواهد داشت.

بازی های ساختنی عموما به دو گروه دارای الگو و دستورالعمل ساخت و بدون الگو و دستورالعمل تقسيم می شوند.

هر دوی اين بازی ها مهارت های متفاوتی را در کودک تقویت می کنند، موسسه آموزشی اسپروز بر آن است تا با آموزش هايي که به کودکان در زمينه پرورش خلاقيت با روباتيک می دهد از علاقه مندان بخواهد که با ساخت کاردستی های بدون الگو مبتنی بر آموزه های روباتيک در "طرح درآمدزایی بچه های خلاق" شرکت کرده و دست سازه های خود را بصورت کليپ و يا عکس به موسسه ارسال نمايند.در این طرح کارشناسان موسسه با بررسی دست سازه ها آنها را بر اساس معیارهایی چون:
  • ایده پروری خلاق
  • کاربردی بودن محصول
  • میزان بکارگیری قطعات آماده و غیرآماده(بررسی توانایی تقویت مشاهده کودکان و درس گرفتن از پیرامون خود)
  • مکانیزم ساخت
  • لوازم بکار رفته در سازه
داوری کرده و بهترین طرح ها را از سازنده آن خریداری می کند.این طرح باعث می شود که کودکان در یک رقابت سالم به دنبال پدیدآوردن وسیله ای باشند که بصورت ناخودآگاه خلاقیت آنها را تقویت می کند.در صورتیکه طرح خلاقانه خود را ساخته اید و مایل به شرکت در این مسابقه مهیج هستید آن را در ادامه به موسسه ارسال کنید:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
PAM-CAPTCHA-GENERATOR