SPROOZ

INSTITUTE

پرورش خلاقیت، مهارت آموزی، اشتغال موفق

x

رُبات‌ها در خدمت سیستم بهداشت؛ چگونه فناوری به کمک پزشکان آمده است؟

جمعه 09 آبان 1399
بازدید: 0 بار

با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و تاکید مداوم نهادهای پزشکی بر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، نقش رُبات‌ها در بیمارستان‌ها بیش از پیش احساس شده است.

با شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و تاکید مداوم نهادهای پزشکی بر رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، نقش رُبات‌ها در بیمارستان‌ها بیش از پیش احساس شده است.

نیاز مبرم به این فناوری جدید از آن‌جا ناشی می شود که به دلیل مسری بودن شدید بیماری کوید-۱۹، کادر درمانی در معرض خطر هستند و باید تا حد امکان از تماس مستقیم با مریض خودداری کنند.

خبرگزاری فرانسه نگاهی انداخته است به انواع رُبات‌های به کار رفته در سیستم بهداشت و کاربردهای متنوع آنان در محیط‌های درمانی و پزشکی:

رُبات‌های جراح

رُبات‌های مخصوص اتاق عمل چند سالی است که علم جراحی را در جهان را متحول کرده‌اند. این رُبات‌ها با کاربردهای متنوع‌شان از چنان دقت عملی برخوردارند که می‌توانند پوست یک حبه انگور را بدون آسیب رساندن از آن جدا کنند.

پزشکان به طور مستقیم و یا از راه دور با کمک رایانه بازوهای رُبات‌های جراح را هدایت می‌کنند.

این رُبات‌ها امروز جراحی‌های حساسی را در شاخه هایی نظیر اورولوژی، ارتوپدی، بیماری‌های زنان و چاقی مفرط انجام می‌دهند.

رُبات‌های مراقب

بیماران دارای معلولیت حرکتی و همچنین سالمندان به هنگام بیماری نیاز به توجه و مراقبتی دوچندان دارند.

رُبات‌های مراقب در این موارد به کمک پرسنل درمانی می‌آیند تا بیماران را در انجام وظایف روزمره کمک کنند.

این رُبات‌ها می‌توانند در گرفتن خون بیماران، چک کردن دمای بدن آن‌ها و بالا بردن کیفیت بهداشت بیماران به پرستاران کمک کنند. در عین حال می‌توانند کمک‌ حال بیماران باشند تا وظایفی روزمره از قبیل رفتن به تخت، بیرون آمدن از آن و همچنین یادآوری برای مصرف سر وقت داروها را انجام دهند.

رُبات‌های بیمارستانی

وظیفه اصلی این رُبات‌ها، کمک به پرسنل بیمارستانی در انجام وظایف روزانه است.

رساندن دارو به اتاق بیماران، بردن و آوردن نمونه‌های آزمایشگاهی و جابجایی ظروف یا اشیاء حساس در محیط بیمارستانی از جمله کارهایی است که به عهده این رُبات‌ها گذاشته شده است.

ضدعفونی وسائل و تجهیزات و انتقال آنان بدون اینکه نیاز به تماس انسانی باشد از دیگر وظایف این رُبات‌ها است.

رُبات‌های استخوانی

این رُبات‌ها که به طور ویژه برای معلولین حرکتی ساخته شده‌اند، به شخص توان راه رفتن یا بلند کردن اجسام را می‌دهند.

رُبات‌های استخوانی از یک فناوری ترکیبی پیچیده برای اتصال فرامین مغز به دستگاه مکانیکی بهره می‌گیرند و می‌توانند توسط افراد با آسیب مغزی و بیماران قطع نخاعی مورد استفاده قرار گیرند.